Tail

Vrh C

 narozen 15.05.2014

 Fridrich Willhelm of Ratush, SIB, ny24 + Juno White Witch, g03
Me and You 2zxCQ zhJz normal
 
157-3
 
Vrh C2
Margo Blekitny Aniol, NEM, n21 + Artush Novus Imperium, SIB, ns0324
Artush12102 2

 
Tvorba www stranek pro kocky, foceni kocek