Tail

Bohužel musíme konstatovat, že u nás existují tzv. „černí chovatelé“, též nazývaní rozmnožovatelé a bohužel se to týká i chovu něvských maškarád. Je to smutné, protože právě u této přírodní rasy nejsou známy nějaké nemoci, je velmi robustní a zdravá. „Černí chovatelé“ mnohdy nemají bohužel vůbec zdání o genetice či původu vlastní kočky, protože mnohdy není rodokmen. A my musíme přihlížet, že dochází ke spojení koček, kde může dojít k onemocnění, které lze odvodit od příbuzenské plemenitby či nesvědomitého párování. Kočičky bývají permanentně kryty, mimoto jsou používány i jiné kočky, protože není možné, aby jedna kočka měla během čtyř měsíců dva vrhy.

U správného chovatele, který má uznanou chovnou stanici u oficiálního svazu a ta je také svazem kontrolována, může mít kočka jen tři vrhy za 24 měsíců. Kdo kontroluje „černého chovatele“, který nechává své kočky neustále krýt a nestará se o nanejvýš nutnou zotavovací fázi kočičky?

Každá kočka má svou cenu. Když mají rodiče Vaší kočičky rodokmen, který Vám seriózní chovatel samozřejmě předloží, když jsou rodiče pravidelně odčervováni, očkováni, když je chovatel členem uznaného svazu a každé koťátko má svůj rodokmen, potom si můžete být jisti, že kupujete čistokrevnou něvskou maškarádu.

Pokud koťátka nemají průkaz původu, nedostáváte čistokrevnou kočku! Samozřejmě je na každém se rozhodnout, jakou kočku doma chce mít a zda je připraven zaplatit za „směsku“ nižší cenu, avšak nemůže si být jist jejím původem a jejím zdravotním stavem. Často bývají průkazy původu i falšovány. Jak jinak, když je kočka permanentně kryta a dochází k příbuzenskému či divokému párování. Do malého koťátka nevidíme a každé může onemocnět. Ale odpovědným volením chovných párů a znalostí genetiky už můžeme velkou částí přispět k zabránění mnohých genetických defektů.

Seriózní chovatelé tráví hodiny a hodiny, aby našli vhodnou chovnou kočku nebo chovného kocoura. Také nekryjí vždy stejnou kočku stejným kocourem. Mimoto najdete seriózní chovatele na výstavách, „černé chovatele“ oproti tomu ne.

Pokoušíme se našim kočkám učinit výstavy co nejpříjemnějšími a také zde vybíráme, jaká naše chovná zvířata můžeme bez problémů vystavovat a jaká necháme radši doma. Protože také zde je charakter koček odlišný. Některým kočkám výstava nevadí, rády se ukazují, některé se necítí dobře a jsou velmi nervózní. Ale dobrý chovatel zná svá zvířata velmi dobře a proto může velmi dobře poznat, pro jaké zvíře je výstava bez problémů a pro které je jen stresem a zohlední to.

Všechny kočky, než jsou vůbec vystaveny, jsou určeným lékařem prohlédnuty ještě před výstavou.

Seriózní chovatelé chtějí a musí vědět, jak jsou kočky různými posuzovateli na výstavách hodnoceny a neustále se snaží se přiblížit ve svém chovu ideálnímu obrazu sibiřské kočky, příp. něvské maškarády. Protože je tato rasa ještě poměrně „nedotčena“, je třeba zda také ještě vykonat dost práce a je jasné, že tzv. „černí chovatelé“ na typické odznaky rasy ohledy neberou.

Ať již se rozhodnete pro jakoukoliv kočku těchto chovatelů, zvažte, že si nákupem tzv. sibiřské kočky nebo něvské maškarády současně ve skutečném smyslu toho slova kupujete kočku v pytli.

Pokud si koupíte kočku bez papírů nebo oficiálně neregistrovaného chovatele, podporujete tím jen rozmnožovatele!

Zdravá kočka je k nezaplacení a bude Vás provázet po mnoho let.


 
Tvorba www stranek pro kocky, foceni kocek